Nagpadayon gihapon ang libre nga health consultation kada lunes hangtud biyernes 8:00am-5:00pm sa Rural Health Unit 1 (RHU1) nga naa sa Poblacion, Jagna ug sa Rural Health Unit 2 (RHU2) nga naa sa Proper Mayana.