Niadtong Sept. 16 sa hapon nihatag si Mayor Joseph Ranola sa iyang ma init ug kinasing-kasing nga mensahe alang sa kasaulugan sa 25th Anniversary sa San Miguel Radio Network Incorporated o Radyo Jagna ug San Migel Cable Network.

Ang maong mensahe sa Mayor gi agi ug usa ka video nga gi himo didto sa buhatan sa Mayor. Ni gahin ug pipila ka minuto ang Mayor aron muhatag ug mensahe pasalamat sa usa ka ma anindot nga sirbisyo nga gihatag sa taga Radyo Jagna Officers/employees ngadto sa mga Katawan sa Jagna ug sa ika tulo nga distrito sa Bohol.

Gi congratulate usab ni Mayor Joseph Ranola ang maong station nga ma pun.an pa unta ug dugang pang 50 years hangtod mu abot ug 100 years length service ngadto sa mga katawhan.