Ang makolekta nga mga buak nga baso ug botelya sa Integrated Solid Waste Management (ISWM) ilang ibalilgya sa mga glass manufacturer. Ibaligya sad nila sa junkshop ang mga recyclable waste pareha sa plastic ug carton. Ang halin nila niini mahimong parte sa ilahang waste revenue.