Pagpanghinlo Paghuman sa Pista

Adunay pagpanghinlo ang gibuhat sa kadalanan sa merkado hangtud sa Jagna tennis court ni aging September 30, 2019 sa buntag nga gipanguluhan sa Jagna Business Center (JBC) og General Services Office (GSO) nga parte sa after care committee.

Ang papel sa maong committee mao ang pagsiguro sa kalimpyo sa palibot inig human sa kada aktibidad og kalihukan sa pista.

 

 

Photos: